שנים מנסה למצוא

שנים מנסה למצוא
כוכב חמקמק
שאולי החליק לי בין הידיים
למשוך עצמי מבוץ
בציצית השיער
מנפנף לעצור את המטוס
לסיבוב בעולם
לנשום עמוק
זו את זה
בהשתקפות אין סופית
לא אכפת לי
אם הוזה
או נסיך
אני רוכב על האופק
והוא נמתח