שירת אדם

שירת אדם
כמים קדושים


ציפורים שירדו
חולות נושמים


אנשים
זורעים חיים
בנשמת אחרים
הולכים
ובאים


כאש
במשחק ילדים נצחי
עם רוח
נושף
צורות בים
פוקח
אורות בלילה
מערסל
לב תם


ויושב


וקם