שותפי למסע

סיפוריי יישאו אותי
אל מעבר לאופק
גם השנה
איני רואה דבר אחר בעולמי
אולי דבר
לא השתנה
מטוסי חלומותיי ימשיכו כנראה
להתרסק ככוכבים בלב מדבר
ושוב אפגוש באיש קטן
לא מוכתר
שאין לו ממלכה
או כבוד
ואינו שוכח דבר
נוסיף להעלות שאלות
שאין להן תשובות
לשקף את המדבר
כשמיים
כל פעם מחדש
נאבד זה את זה ונמצא
בזמן
אני ושותפי למסע
נסיך קטן