רחוקות הן עינייך

רחוקות הן עינייך
וקרוב מבטך
כעלה נרעד
קרות הן פנייך
ושחור שערך
כעטלף
מאי לאי נמשך עולמך
את טווה אגם לאגם
טובעת בשמי מראה
מקלפת חיים
מתקרבת ללב
משליכה אורך
על חושך תהומות
סהרורי
אענוד לראשך
שביס קשת
לא טבעת
על אצבע אחת
ותהי זו הנגיעה שלנו
משם אלווך
עד כלות השמש הגדולה
אל משמרת הכוכבים
עוצם שתי עיניים
בחוף אחר
יודע
שזרחנו באותו ירח
יודע
שאת יפה
שיום יבוא לכרוע יחד
יום
האם שמעת