שנינו עפנו קרוב מדי

שנינו עפנו קרוב מדי
התרסקנו
כנפינו הסתבכו בקשר
גורל
לא יפרידם
בגוף אחר
היינו מרגישים אחרת
בגוף אחר
אולי הייתה לנו תשובה
לפני שנים
כך האגדה מספרת
בגוף אחד
היינו אהבה
ואור תמיד על פני המים
ושניים
כשהתעוררתי
בחושך המותך
הייתה לי הקלה
כשנזכרתי
שאת קיימת
ואת יפה
ויכולתי לקרוא לך אלי
הבוקר זה הציף אותי
כמו סופה
רציתי רק נגיעת אדם
בגוף של אור
ונשמטת כאדמה
מתחת רגלי