קווים מקבילים

קווים מקבילים
לא יפגשו לעולם
את ואני
ים ואדמה
קרובים מגעת
רחוקים מדעת
הולכים סהרוריים
אל נקודה
בסוף הדרך
בתחילתה
מתים את חייה
חיים את מותה
פרח אדום רעב
חלל פעור בלב
לשיר בשקט בראשית
בריאת עולם חדש