קחי אותי

קחי אותי
אל המקום
ממנו באת
למדי אותי לעוף
הראי לי
את שמייך
אתן לך
את הנוף
לווי אותי
עד שער הגן
ומעבר
נחזור להיות
שלמים
עם הכול


למדי אותי
להביט בשמש
לחצות במבט
מרחבי קור
לראות בחושך
את לב הלילה
לאחוז אש
ולא לבעור
לצלול
בשמי הים
ולא להיצבע
אפור