קווים מטושטשים

קווים
מטושטשים
על מפה
מאולתרת
נותנים תחושה קלה
של בית
באה מהאוויר הרחב
צפוף עד חנק
מרוכז בשמש
בבטן התחתונה
זורח ישר
לאדמה
האם הרעבה
המעריכה את חיינו
את זיעתנו
הניגרת
כמו את המתים