קבענו להיפגש

קבענו להיפגש
איפה שכל הנהרות נשפכים לים
להישטף כענן לשם
ללמוד את תנועת הגלים
את העקבות המצוירים
על החול הרך
את הכתב הקריא
רק דרך עדשת האהבה
דבר לא נחסר
כלום לא ניקח
נחבר את שלי
עם שלך
בעלות אור
נחפור בור
לטמון בו את השלם
נעורר מעיינות רדומים
ניכנס אל מחזור המים
נברא הכול
כאילו לא היה מעולם
נזרום כדם
בנהרות גופנו
נלד מחדש
ויהיו אלה פני הירח
הכוכבים
שושני הים הזוהרים
או כל דבר אחר
ויהיו אלה
כל האוהבים
כל הנאהבים
כל האהבה
שביס לבן ילבשו השמים
ואנחנו נצעד
זה בתוך זו בתוך זה
לא יהיו מתנות
באותה חתונה
רק אחת
גדולה כחיים
כשמקצף גלים
מצדף נפתח
הים ייתן לנו
הרבה יותר
מאשר הוא לקח