עפיפונים

עפיפונים
עפיפונים
משתוללים בשמים
הרוח בהם
והם בידיה
קשורים בחוט דק
ביד אוחזת אדם ואדמה
תאמרו עפיפונים
מה לנו ולהם
שטויות
משחק ילדים
גם לי חוט
נקשר
גם אותי בנה ילד שובב בחצר
מגזרי נייר עיתון ישן
ופיסות עץ מן המחסן
עד הבקר הבא
שישתנה כוון הרוח
להתנפץ על מישור שומם
אימא אדמה הנה חזרתי
חיה מנחתי
עולם קר לך נשמתי
עד הבקר בשמים
לאחוז חזק בשתי ידיים
פיסת ירח ורוד
לא למעוד מקנאה שאין לה גבול
אין לה דמות
בלהקת ציפורים נודדות
חסרות חוט ומשקל
כניסה או סף
יום אחד
תראו אותי
עף