פטריות אסורות

פטריות אסורות
מושכות את לבי
לצאת
הזיות מציאות
בחדר קטן
חוט פשתן לטוות
לאלוהי השמש
דרכים אפורות
לא רואים לאור יום
מקומות לוחשי סוד
קפיצות העזה
אל האין
בסיום המסע
מפילים
אל השמים
הרי כל הנחלים
לשם זורמים