על הדרך ענני אבק

על הדרך ענני אבק
ממתין למשק כנף
אל נוף נפרש
סדר
נקודת חיבור
שעות על שעות
בלהעביר זמן
והוא בשלו
פרד עקשן
צעד
צעד
לא חושב
על הרגע הבא
לא חוזר
מבחינתו
יכול לעצור
בתום נצח אחד
על רצועה דקה של חוף
אסור לוותר
חולות שומרי סוד
סלעים קשי גורל
מערות פעורות
יערות נחלים פינות
רגל לא רמסה
יד לא שרטה שם
שקט פראי
פלאי
משאיר מקום
להתמלא