על חולות נודדים

על חולות נודדים
עומד צרוב
לא מחום
קפוא
לא מקור
רועד
לא מזקנה
מסונוור
לא מאור
בעומק מערה
מנהל שיחה ערה עם הד
מעבד לי חלקת שמים
נאחז בשקט
משליך אותו כעוגן
אל שורש הסופה
כשתהיי מוכנה
אני מבקש
עשי לי סימן
של עשן
ואש