עיגולים עיגולים

עיגולים עיגולים
את נשברת על פני חיי
את עוברת או חוזרת
את או אחרת
תמיד זו את
רבים פנייך
איך אדע אותך
עמוק לבך
איך אגע בך
שלמה ויפה
את לכודה בי
מביטה ממני
נשברת על פני חיי
עיגולים עיגולים


נמאס לי לכתוב לך
שירי אהבה
ולחכות
מילה אחת מפיך
ונפרוש מפרש
רק מבט
אות
נגיעה רכה כאור
קצה כנף מחליקה
על פני המים של חיי
השקטים הריקים
הנוגים העורגים
להתמלא ולמלא
לגעת
לדעת
ליצור
לא לפרש
לחוות
לא לצפות
להיות
לעוף
לא בספר
בגוף
ועד שנפגש
תני לי לחיות