עוף גוזל

עוף גוזל
על קיר המסדרון
במוזיאון החיים
במסגרת משתנה
שניה שניה
רואה מהצד
דרך זכוכיות
דלתות
וחלומות
וכואב
וקר
ורעב
למתוק שבפנים