עוד פנים על המסך

עוד פנים על המסך
עמוד בעתון
אחד מקולות הרחוב
חיוך
שם
מספר
עוד ציור על קיר
שלא נבנה
שלא התפללו אליו
קרוב כלהבה
כצליל האור
כבריחה מהפחד
בוקר נוסף
בלעדייך
אופקים לא מושגים
כל היופי בעיניך
כנהרות זורמים
על גופך
אל הים
שטוף השמש
ואין מחילה לאהבה