נגד כל הסיכויים

נגד כל הסיכויים
שמעתי
שגם את
עולה ערב ערב
עם הלבנה
אל צוק ימים
שנים אני על הדרך
אולי נתפרו לך
תפרים לשמיים
לי לאדמה
כצחוק
ודמעה
גרגרים
מצפים לגשם
נשדפים בשמש
מראים את קדושת המקום