מתעורר לזמן מצלצל

מתעורר
לזמן מצלצל בבית זר
בחדר מול פרוסים שמייך
מאירים מעומק ים
פה רק זיכרונות סוערים
מערב אתמול
אותה ממלכה אבודה
שניתקה מחופו של לילה יחיד
נידפת ברוח
מיטלטלת על גלים
עם גבישי ירח שבורים
רסיסים וניצוצות
הו מה הם הקולות
יללות תן מעבר לקיר
יום אתמול חי
חסר גבולות
נמתח למרחקים
לא נוגע ביום הזה
לא נקרע
רק נקרא על שמנו
נלך או נבוא
נחליף פנים
נשנה צורה
נשקע נזרח
נישפך
אהבתנו תזרום
כנהרות דמע וצחוק
דרך אגמים וימים
אל מקום
בו אין אדמה או שמים
וצבעים
לשם גם האהבה
לאחר שמילאה תפקידה
תלך
ויהיו שוב
אחד
אהבתי ואהבתך