מתי שאלתי

מתי
שאלתי לעת שקיעה
קווים יצטלבו
מקום וזמן
הכול שם כתוב
הצבעת באש על המים
אני בוער
לצלול כהרף עין
לקרוא את שמייך
ונשאר רק שקט לגוף
כשהנפש עוזבת
ומרגיעה אחזור
להיוולד מן האבן השומרת
לספון אותך בתיבה
שאין לה צורה בצבע
רק נגינת נבל הירח
חורצת את הים
מלטפת גאות ושפל
אוהבת את האור
גם בלילה
ככוכבים