מתחיל סיבוב חדש

מתחיל סיבוב חדש
העולם הפוך
למעלה
וגם כאן
על פני האדמה
כאב חותך
דרך כל השכבות
פרח יחיד שגידלתי
דרוך על עפר חרוך
בגן השתילים
שדאגת לשרוף
לפני לכתך
עטוף בניחוחה המשקר
של כף ידך
בשינוי מזל
שינוי מקום
את אחרת
אני אחר
לדרוך ענבים
עד שכרון
לשמור במרתפים
עמוקים ולחים