מרחבי הנצח

מרחבי הנצח
לא הקלו עלי
את כובד הגזירה
צעד צעד
נושא על גבי גורל
ככנפיה הענקיות
של ציפור קדומה
על מדרגות המטפסות
בעקבות חץ
ארנב לבן מקפץ
נאלם
מאחורי הסיבוב
רק תקתוק צעדיו
כלחישת ארס מתוק
מסתגל לאיטי
להבדלי הזמן
עיני מתרגלות
החושך ירוק