נגיעה אחת

דרך דמעותייך
האור שלי נשבר
לרסיסים עשנים של עולם
כשהחושך ניאות
יכולנו לראות
לדאות
ולגאות
עם הים
מתוך הדמעות
באוויר הרטוב
נולדה קשת כל הצבעים
עם מזלות השמיים
ואורם הצהוב
של מיליון כוכבים
והשקט ההוא
נמשך אחריך
כשובל של ציפור גן עדן
ואהבתי אותך
ככה פשוט
כנגיעת הנחל באבן
כמו היינו מעולם
שמיים
ולא ידענו עדיין
כי בנגיעה אחת
לקחת אותי
עד תום
נגיעה אחת שלך
שלא הייתה
חלום
ובאתי הלום