כשנאבקתי על חיי

כשנאבקתי על חיי
על פני האדמה הזו
הבוערת
כשנאחזתי בקיומך
כסיבה לחיים
את ספרת שוב ושוב
כמו מוודאת שאינך טועה
את הטיפות שנקוו במאגר הדמעות שלך
את האבנים המסודרות
לא פיללת לנס
לקול שיפיל את החומה החונקת
משב רוח עוצרת
טפטוף מטר
מאבן לאבן
כל צעד נראה יותר
נוף מתבהר
נתמלא
שמי מלאכים
ונצחק
כשנדע פשוט
כמו שרכים ושדות
לשתות