כשיר הולך

כשיר הולך
מגדול
ים רוח קשת אור
אל קטן
כך הייתה השנה
שהתחילה
תמונה מרחוק
והתעמקה בפרטים
קילפה שכבות
חומר נוקשה
וקבלנו אפשרות
להישאר
לסגת
או הלאה
כמקור ציפור
לעבר מטרה
מתכוונים לרוח
טיפסנו מילים גלים
שתלנו עולם
גם בסערות
לא נשכחנו תחת כיפת שמיים