כשהעולם היה אחד

כשהעולם
היה אחד
הכול היה ירוק
ציפורים צייצו שלום
פרחים מאנו לנבול
הדרכים נפרדו מאחת
הפרי נשר
ואנחנו נישקנו
והשקינו
את גן העדן
לכבות את אש החרבות המתהפכות
שישובו הילדים
הצחוק
והמשחקים
אל גנו של הענק