כאן ועכשיו

כאן ועכשיו
צבעונית
וברורה כטרם מלחמה
מוציא אותך
מאחת המגירות
נושף את האבק
משפשף מעט
משיב חיים
כאבן פסיפס גווני השמיים
אושר יוצא אושר נכנס
העולם מקבל הזדמנות נוספת
לאהוב כל רואה
לראות כל אוהב
רוצה לדבוק בך חזק
שלא תלכי
לשמור לי שושנה יחידה
גם אם קוצים חדים לה
שימשיכו לנגן ברוחות
גם אם הצלחתי
לא יכולתי לעצור את הזמן
הרים וגבעות
תענוג וכאב
אילו רדפתי אותך בחלומותייך
הייתי מגרשך
מעבר להרי החושך
והזהב
היה נרקב

באסמים