כוכב נולד

כוכב
נולד הלילה
כעת הוא בוכה
על מיטה רטובה
כוכב עם זנב
מוזהב
ירד אלינו
מחר ימשיך
לתהום
ניתן לו חום אם
נאהב כפליים
נשקה יום יום
אולי יישאר
נביט בפניו
בעצב נאהב
את האור החי
הדומם
כרחם נושם