כאב גדול - לרביטל וילדיה שנרצחו יחד

כאב גדול חיבר
כאב אכזר הפריד
והשוחט יאכל עכשיו
גדי בחלב אמו
אנו נעכל את הכאב
נלמד לחיות אתו
קרוב מאוד ללב מכה
עם כל תחושה
שבאה והולכת
מתעורר לחיים
עם כל נשימה
שורף בעיניים כאש
רואה בכל קרן אור
את הצל המוטל
את החיוך
שלא תוכלו עוד לחייך
את בכייכם
שנבכה לעולם
בשבילכם


לרביטל וילדיה שנרצחו יחד