חוף שברי צדפים

חוף שברי צדפים
מלוח עד האופק
עד שבר ענן כחול
כמכחול מחכה למעוף שחפים
לזריחת גלים אדומים
לפזר ענני דמדומים
לתת לך לחלחל אלי
בצורתך הטהורה
כסימני אצבע מורה
להתרחק אל עובי יער
לצאת עם דבורים ללקט צוף
פשוט כך
על מצע אזוב רך
להתקרב
להתחלק שווה
אחד לי
אחד לך
נשים רבות ציירתי
אף אחת לא סיפרה לי
על קידוש הלבנה
לא הייתה יפה
כמו השיר שלא נכתב עליך
כולן היו צעדים כושלים
בדרך אלייך