חוט משי

חוט משי
מתוח בעמק אפל
צעד וצעד
בנתיב חמקמק
לאן אפול
רוכב על זנב רוח
מרכז את נפשי
לעמוד דק של אור
נוגע בירח מר
פרי אהבה
לצד הדרך
משוחרר מפחד הבור
רואה עצמי
מכל הכוונים
מלקט פרחים
בתוך היופי הזה
שנברא בשבילי