חופר גומות עפר

חופר גומות בעפר
משתדל חזק
לכסות את הדברים
לטבול ראשי עמוק
בין כל האחרים
אל המקום ממנו
באות העצמות
אליו הולך הכול
חופר חיים
בכחול נקי
לא חום צרוב שמש
תמונות זיכרון
באקוורל שברי עכשיו
מתאמץ להרכיבם
ואת עומדת
כאילו מעולם לא נבראה הסערה
לא נפוצו צבעים לכל רוח
ובכלל לא שמעת הכול
את הקול הנורא
שאני מתרחק ממנו
שחומק ממני
באתמול הנצחי
הזה