זהו זרחה השמש

זהו
זרחה השמש
נסגרו שערי האור
על הלילה
השקט עוד דובר את דברו
משווה דוק מסתורין
לעולם הברור ומוחלט עד טירוף
עד יצירה של עצם קיומי
אל אחרית הימים
אחרית הלילות
מתי נדע מנוחה אמיתית
לא נקרעים ננוח בצל הצמרת
עדים אילמים לצמיחת ענפים צעירים
רעבים לאור החודר פרצות בנוף
חשים ליטוף רוח אחרת בשריקתה
קסמו הנגלה של מקום אחר
שקיעה מוקדמת של סתיו
בקור האש הזאת המלחכת עוד יום
שוקעת בחשיכה היורדת לאט
מיליוני כוכבים שלא נולדו אל לילה חדש
בין ענני חורף שטרם ירדו
יודעים את קרבת החלום
לבנה חמה עולה
מתאחדת בשנית עם השתקפותה
מעמיקה אל חייך
אני עוד מרחף
ניפגש רק במראית עין
לגעת ולעזוב
היי לי כנף
היי לי נוצה
אהיה לך מילה של אור
אגדה ואופק פרוש
שלוש עיניים
לפענח ולפתור
מילה בכתב יתדות חקוק
במערות נשמה
שבלעדיה הייתה מזמן דוהה
האש שמרצדת בצלליות
ורוקדת ומתופפת בתופים הגדולים
ורוקדת ורוקדת לקצבם
בדמויות דמיוניות
על הקירות
שלנו