והשיר עוד נמשך

והשיר
עוד נמשך
עוד מושר
עוד נשמע
משם ומכאן
עם כל מעידה במדבר
עם כל כאב בדממה
עם כל משיכת רגל
עם כל נשימה
עם כל גוף נשבר
עם כל נשמה