זוג לוויתנים

זוג לויתנים
שרים במצולות
מכושפים עד שכרון
מהשחור מלילה
כשיקוי אהבה
הכול עוד פתוח
עוד לא נתן אלוהים
את מילתו
ויהי תוהו
המים ריקים
ככלום
את לא כאן
רק בגלל
אותה עצם
התקועה בגרוני