היום תבואי

היום תבואי
אולי כך רוצים השמיים
וכך נכון יותר
בשני נתיבים
שמש וירח
הייתי מעדיף ליקוי חמה נצחי
אבל לחיים דרכם
ולי חושך להאיר
דף לקמט כדי להתחיל
סיפור בריאה
זיכרונות לשכוח
אני עוד חי
כל רגע
כאב
בנקודה
הנמוכה ביותר
לשם הכול זורם
הכי קרוב ללב
אולי שם את
פורחת כצמח נדיר של מרפא
פקוחה תמיד כעין שלישית
לעומק
להישיר אליה מבט
להמשיך את מסע
המים והאש
להיקוות אל בריכה בוערת
של שמיים