הייתי מקדיש בשמחה

הייתי מקדיש
בשמחה
את שארית חיי
לטיול
את
אני
והים
אם נפגש
במרחבי דמיונו העצום
של אלוהים
אמיתיים כחיים
נובטים מרגבים צרובי אש
ואלפי אשליות
פורחים לשמיים
לשוב אל חיק הנצח
ממנו פלט אותנו ממעיו דג קדמון
את מטרת השליחות
מזמן שכחנו
מה זה משנה
על קו האופק
קו השקיעה
יש מקום
לשניים