הודית לי על הספר

הודית לי על הספר
אל תודי לי


רק לשמיים
לעצים
לפרחים
לשמש
לאנשים
למקומות


אל תודי לי
רק לך
להורייך
לחייך
שיצרו אותך
כל כך יפה
ולנהר שקפא
בלעדייך


אל תודי לי
רק לדרך הבזלת
השחורה
שהכוונים
כבר נטבעו בה
והייתה חייבת
להוביל אותנו
לשם


אל תודי לי
שהרי השיר נכתב
בתוך העין הקוראת


המתנה ניתנת
על ידי מקבלה


המציאות נקראת
על פי האצבע המורה


אל תודי לי
אני החיים שישנם
החיים שאינם
אני קרוע
כמו השיר הזה


מנסה לחבר
רקמת חיים
והדרך מתקצרת


מיום ליום


מדקה לדקה


מחום לקור


מפה לשם


ושוב חמקת מידי
גם בשיר הזה


אני החיים שישנם
החיים שאינם
אני קרוע כמו השיר הזה


מנסה לחבר רקמת חיים
והדרך מתקצרת


מיום ליום
מחום לקור
מפה לשם


ושוב חמקת מידי
גם בשיר הזה