בצל עץ עתיק

בצל עץ עתיק
עץ ממתיק
שם שאלות הן תשובות
האדם טוב
מטבעו
התורה מכוסה וגלויה
לפקוח עיניים
כה יפה הקריאה בשניים
עוד מחכה בדלת
לומד לבוא
אל הבית
להתמוסס באוויר
לעזוב את הגן
את העיר
לא את החלום
אותו אורז
בתרמיל