בערב הייתה זרימה חזקה בנחל

בערב הייתה זרימה חזקה בנחל

בין עולם לעולם
לא הייתה בו רוח
שקיעה זרחה וצבעה אישון לילה
גאות ושפל העלו עם יופייך פסגות הרים
עיר מרוצפת צדפי מעמקים
המעגל כמעט נפתח
כבול בשלשלאות לטבע הבריאה
למרחב המתפשט
לא הושטתי ידים לגחלים
או לזהב
משחר ימים החרשתי