בקצה עולם

בקצה עולם
פינה קטנה
לחמם את הרגליים
קרובה כרוח מלטפת שמש
או ירח שומר פריטת אצבעך
על כף ידי
חוטי נגינה מופלאה
מהדהדת
במרחבי קדושה
מופיעה ונעלמת ברגע
למות בקלילות
לנדוד בטרם הסתיו
לנבול לפני האביב
לשוב לחיק הבריאה
לצאת אל הדשא
שמש
ציפור
עצים
להכיל בבריכה שמים
בואי
נרים כוס
שיהיו יפים
כזכוכית
משכרים
כיין
מה שמחתי
מול האור
שעדיין חי אני