בסוף

בסוף
יבוא מולד החמה
כשאמצא אותך
בגופך האמתי
תשכבי לך כמו לנוח
תחת תפוח
בלב ההולם דרך כל השכבות
הפרי יהיה לנו
מתוק מבראשית
מהתורה כולה
המילים
בשפה שהמצאנו
כשהיינו תינוקות
לא נמצאים בשום מקום
אך מעיזים לחפש
עד קצה החומר
כל מה שנדרשנו לשלם
שרצינו להיות ישר
עד צומת הדרכים
שמאלה
על גשר הרפאים
שאריות אהבתנו
בגרסה מעודכנת
עם התאמה אישית
כחיים היפים
שהם כה קרובים
שהם כאן