במשכנו המהודר

במשכנו המהודר
אין מראה
לא יביט בפניו
ונחוץ לו אדם קטן
שישיר את שירו העלוב
לעולם
ביום הכיפורים
שירד מגובהם של עננים
יוכלו להביט בו
לקרוא את תווי הפנים
כי בני האדמה
לא רואים ישר
רק לחישת נחל חרישית
אוושת עצים
צחוק ילדים
צעקת שבר
אדמה מפרישה שנאת אחים
אין לו אלוהים
לא ידע טוב ורע