אפתח גן זיכרון

אפתח
גן זיכרון
אצרב הלילה
לחיות חיים
שהינם מקום
ממנו הגדול כל כך
יכול להבין
נפש בוכייה
קטנה בלי שיעור
ולעזור
בלי עונש לחטא
ותיקון