ארץ נחשקת

ארץ נחשקת
נהר כחול אדום
ארץ יפה
מציאות בחלום
ארץ קטנה ורחבת ידיים
כל יושביה תינוקות בחיק אם
והאור עליהם
כל יושביה שלמים
כל יושביה שכנים
כל יושביה אחים
כל גליה שמחים
כל פריה מאכל
בשמיה אין עב
גם משיח יקרב
משמיה אש יוקדת
יום וליל
אלפיים שנה
לא חדלו
להתפלל
ולא בא הגואל
אדמתה רעבה
לא אוכלת פירור
בשר אדם מגישים לה
כבול על הצוק
ומקוים
שתשיב בחיבוק
אחרי הכול
היא
אימא אדמה