אני רואה שקיעה

אני רואה שקיעה
קינה על מות יום
שק אפור
מכסה פני ירח
שומע בכי כוכבים
אין ספור
צחוק תן רחוק
מייבב
מחר
יום חדש
זה שנגמר לא ישוב
אל תבכה
אני לוחש לי
ומראה
את היופי שייוולד
השמחה
הפרחים
הילדים
השירים שייכתבו
שמח
שנפל בחלקי
מאור קטן
אני
מדליק הכוכבים
שומר המדורות
אוגר הדמעות
הספוגות בכרים
מחר
יום חדש
זה שנגמר לא ישוב
אל תבכה
אני לוחש לי
ומראה
את היופי שייוולד
השמחה
הפרחים
הילדים
השירים שייכתבו