אין חזרה לצוקים

אין חזרה לעמקים
רק קפיצה
נפילה
התרסקות
חייב לעלות בזריחה פתאומית
כמטוס יחיד
ציפור אש מהממת
יורדת על ידי
האם תשעה לחיוכי
תאכל מכף
תלטף חוחים
ברוך כנף
נחליף רשמים
על כריש ואימה
קלים מנוצה
על סלע עטוף אצות
נחייה גלים בשניים
משתמשים בשמיים

כמתנה