אין חדש אין רואה

אין חדש
אין רואה
צבעים עזים מאיימים
להציף במבול
לרוק מפיהם
את נביאי השקר
רבות הבחינו
שהמלך עירום
ביצה סרוחה זרקו לרחוב
בעבור המצעד המקושט לקרב
סודן נשמר לנצח
במעמקי הצינוק
כיופי שצלל אל תהום
כסדק חיים בביצה קרה
בדרך למעלה
הוא מעד על סלעים
שמועות מציצות מכל וילון
מרגל חבוי בכל פיסת צל
מעבר לכל פנים חדשות
מאחורי כל יום חבויה האפשרות
שייכנסו בצעקות
יורידוהו מכס מלכות
לכיכר אדומה
שיתגלגל מן ההר
כאבן גדולה
במפולת כאב