איני יכול לראות פניך

איני יכול
לראות פנייך
תווי גופך היפים
עושה הכול
לגעת במיתרים
אחרת
איך נגמור את הקונצרט
האדמה יבשה וסדוקה
צמאה למוסיקה טובה
כמו בשמיים
בפי ציפורים
צלילים שטים
עם הנהר
נבלעים באדוות לאיטם
בין שרכים עיוורים
חיים בחושך
של עצמם
בבוא היום
נגדל איתם
מעבר למידות העולם הזה