אהבתי כביצת צבה

אהבתי
כביצת צבה
טמונה בחול חם
מחפשת פנים
לחלוק את הים
לקחת בדידות כמרפא
לרדת אל תוך הלילה
החי עדיין
לאזן זו את זה
בהליכה על מים
להתכוון ככלי ריק
לפי הזרימה
לשוחח עם המתים
בעיניים פקוחות
להשתכר
מול החול הנזרה
לאור נר הלילה
כשיחה
פנים אל פנים
עם הרוח