אדמה לא יציבה

אדמה לא יציבה
תחת רגלי
הזיות מתנפצות
ונושרות
כך וכך
הגיע סתיו
כוח זר
בחשבון הנפש  
התנכלתי לטבע
לזמן לא אוכל
עונות עדיין מתחלפות
שלגים יורדים כחול
אביב נעור ונרדם
מקיים את נשימת היקום
גלגל השמיים
מנגן לי שיר מתוק
כלטיפה
ואני דומם לרגע
בהטביעו חותם
על לבי